e-shop zdarma e-shop zdarma
Hlavní stránkaKošík a objednávkaO násReklamační řádJak nakupovatObchodní podmínkyKontakt
Kategorie
e-shop zdarma VLASTNÍ ZNÁMKY
e-shop zdarma SPECIÁLNÍ NABÍDKA
e-shop zdarma Příležitostné poštovní DOPISNICE (PRESSFIL)
e-shop zdarma Příležitostní poštovní DOPISNICE (NEWSPHILA)
e-shop zdarma Poštovní ZNÁMKY A ARŠÍKY ČR
e-shop zdarma Příležitostné PAMĚTNÍ LISTY České republiky
e-shop zdarma Poštovní ZNÁMKY S příležitostným KUPONEM
e-shop zdarma Sběratelské KATALOGY NEWSPHILA a PRESSFIL
e-shop zdarma OBRAZY (reprodukce) - MĚSTA A MÍSTA (podle autorů)
e-shop zdarma OBRAZY (reprodukce) - MĚSTA A MÍSTA (podle lokalit)
e-shop zdarma POHLEDNICE
e-shop zdarma KALENDÁŘReklama:
e-shop zdarma

Obchodni podminky

Pravidla obchodu.

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a že se seznámil s ustanovením o ochraně osobních údajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

Dodací podmínky.

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

2. Není-li v popisu u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno po obdržení objednávky obratem.

 

Poštovné a balné.

1. Jednorázový poplatek za poštovné (odeslání zásilky prostřednictvím státního podniku Česká pošta) je ve výši 99,00 CZK, a to bez ohledu na objednaný počet materiálů.

2. V případě požadavku objednavatele na zaslání poštovní zásilky se službou s.p. Česká pošta "DOBÍRKA" je účtován jednorázový příplatek ve výši 59,00 CZK a to bez ohledu na výši dobírkové částky.

3. Balné (ani další jiné - skryté - poplatky) není v rámci tohoto obchodu účtováno

 

 

Možnosti platby.

Platba bankovním převodem:

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 2 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce s.p. Česká pošta přímo na náš účet

Bankovní spojení:

Objednané zboží Vám bude připraveno a poté vám zašleme e-mailem podklady pro platbu. Po připsání platby na náš účet, bude zboží obratem odesláno.

 

 

Ochrana osobních údajů.

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

 

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

 

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

 

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

 

 

S ohledem na nařízení "GDPR" bylo zpracováno a dne 25. května 2018 přijato "GDPR memorandum / Zásady ochrany osobních údajů" ze kterého zde citujeme:

 

 

 

 

 

 

GDPR memorandum

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

 

 

 

Prostřednictvím těchto „Zásad ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady“) dále informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

 

 

 

 

 

I.  Základní ustanovení

 

 

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je NEWSPHILA z.s.,  IČ: 010 51 971, se sídlem: Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň 1,(dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

 

adresa:            Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň 1,

 

e-mail:            newsphila.plzen@centrum.cz, a

 

telefon:           +420 723 778 329

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

II.  Zdroje, kategorie a druh zpracovávaných osobních údajů

 

 

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

1.      od klientů – fyzických osob.

 

§  jméno a příjmení

 

§  trvalé bydliště a doručovací adresa

 

§  e-mail

 

§  telefonní číslo

 

2.      od klientů – korporátní klientely  

 

§  identifikační údaje subjektu (IČ, DIČ)

 

§  jméno a příjmení osoby jednající jménem subjektu

 

§  e-mail

 

§  telefonní číslo

 

 

 

III.  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • oprávněný zájem správce je aktualizace evidence klientů a komunikace s nimi,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
  • získaná data využívána v rozsahu nezbytném pro – plnění právních povinností (sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, KH,…) – oprávněný zájem
 3. Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

 

 

 

IV.  Doba uchovávání údajů

 

 

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

 

 

 

V.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží, služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

 

 

 

VI.  Vaše práva

 

 

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 

 

Upozorňujeme, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro vedení účetnictví jsou jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, a to bez ohledu na Vámi udělený souhlas.

 

 

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

VII.  Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k údajům je chráněn heslem a listinná podoba je zabezpečena.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

 

 

VIII.  Závěrečná ustanovení

 

 

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
 4. K provozování webu http://newsphila.e-shop-zdarma.cz můžeme využívat služeb „cookies“.
 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni, 25. května 2018

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Jiří Neumann, v.r.

 

                                                                                                    předseda zapsaného spolku

 

    NEWSPHILA

 

 

 

 

 14645 návštěvníků


Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!